Cardinal Theme

در دانشگاه علم و فرهنگ

افتتاح نمایشگاه گروهی آثار دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرافیک

گروه گرافیک با همکاری انجمن علمی دانشجویی ارتباط تصویری برگزار کرد.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه گروهی آثار دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه علم و فرهنگ، در هشتمین روز از اردیبهشت 1397، در گالری نقطه دانشگاه علم و فرهنگ با حضور اساتید و دانشجویان رشته گرافیک برگزار شد.
در این مراسم معاونت دانشجویی فرهنگی و رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ و مدیر گروه ارتباط تصویری به بررسی و تحلیل آثار نمایشگاه پرداختند. 
لازم به ذکر است که این نمایشگاه در راستای برنامه های هفته گرافیک به همت گروه گرافیک و با همکاری انجمن علمی دانشجویی ارتباط تصویری تا 14 اردیبهشت و در طبقه همکف دانشگاه علم و فرهنگ برپاست  .