رشته‌هاو مقاطع تحصیلی

 رشته‌هاو مقاطع تحصیلی

گروه ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

مقطع کارشناسی :

  • رشته ارتباط تصویری

در مقطع کارشناسی تمرکزهای تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1393 وزارت علوم ارائه می شود.

مقطع کارشناسی ارشد :

  • رشته ارتباط تصویری

در مقطع کارشناسی ارشد تمرکز های تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1393 وزارت علوم ارائه می شود.