حضور سیده الناز حمیدی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرافیک

حضور چشمگیر دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه علم و فرهنگ در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پروهی

09 اردیبهشت 1397 - 15:15

حضور فرخنده طلوع زمانی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گرافیک

حضور چشمگیر دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه علم و فرهنگ در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پروهی

09 اردیبهشت 1397 - 15:03

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس